Det regionale perspektiv

Glostrup Kommune er en del af Region Hovedstaden, som består af kommunerne i hovedstadsområdet, Nordsjælland og Bornholm. Glostrup er en del af en større sammenhæng, og meget rækker ud over det lokale perspektiv, bl.a. arbejdspladser, detailhandel, infrastruktur m.v.

Kommunerne i hovedstadsområdet har tilsammen udlagt 13 millioner kvadratmeter etageareal til byomdannelse, heraf ca. 1/3 til boliger og 2/3 til erhverv. Den største planlagte byudvikling er i vestegnskommunerne (4.491.000 m²) og i centralkommunerne (4.502.000 m²). København er med udviklingen af bl.a. Nordhavn og Carlsberg ved at realisere nogle af de planlagte etagemeter.

Glostrup Kommune skal agere inden for disse rammer, og det betyder, at den kommunale planlægning skal ses i en større regional sammenhæng. Glostrup Kommune screener således de øvrige hovedstadskommuners planer for, om de får betydning for Glostrup.

Glostrup Kommune er i dag omfattet af Fingerplan 2013, som indeholder en række principper, som fx stationsnærhedsprincippet, som kommunen skal efterleve.

Glostrup Kommune har med sine mange arbejdspladser, flere store butikker og veludbyggede vej- og jernbanenet regional betydning på både erhvervs-, detailhandels- og infrastrukturområdet.

EKSTERNE LINKS

Fingerplan 2013