Letbane

I 2013 indgik Transportministeren, formanden for Region Hovedstaden og 11 borgmestre en fælles aftale om at anlægge en letbane på Ring 3.

Forud for dette gik, at Transportministeriet, Region Hovedstaden og 11 kommuner i 2011 indgik en samarbejdsaftale omkring en letbane på Ring 3. Letbanen skal binde S-togssystemet sammen på tværs af hovedstadsregionen, og som en moderne kollektiv trafikforbindelse udgøre et alternativ til at tage bilen. Letbanen vil køre fra Lundtofte i Nord til Ishøj i syd.

Samarbejdsaftalen fastlagde en finansieringsnøgle mellem staten (40%), Region Hovedstaden (26%) og kommunerne (34%).

I marts 2013 blev et beslutningsgrundlag i form af en udredning om letbanen offentliggjort - se link til højre. Udredning og principaftale blev behandlet i kommunalbestyrelser og regionsrådet i foråret 2013. Med principaftalen blev linjeføring og placering af stationer fastlagt (jf. kortet).

Et forslag til lov om en letbane på Ring 3 blev vedtaget i Folketinget i februar 2014. Herefter går arbejdet med en VVM-redegørelse i gang. Der forventes offentlig høring første gang vedr. indkaldelse af ideer og forslag medio 2014, og den endelige VVM-redegørelse forventes sendt i offentlig høring medio 2015.

Anlægsarbejdet forventes igangsat ultimo 2016 med åbning af letbanen i 2020/2021.

Statisk kort

EKSTERNE LINKS

Udredning om Letbane på Ring3.pdf (24 MB)