Grønne bykiler

I Fingerplan 2013 introduceres begrebet ”grønne bykiler”. En grøn bykile er et sammenhængende bånd af mindre grønne områder, der opbryder byområdet og giver mulighed for sammenhængende grønne forbindelser og rekreative oplevelser. Der er talrige grønne bykiler i København – eksempelvis de indre søer, områder omkring Fælledparken, Damhusengen etc.

Fingerplan 2013 fastlægger, at der i forbindelse med omdannelse af by- og erhvervsområder langs Ring 3 skal reserveres grønne bykiler, som forbeholdes frilufts- og fritidsformål. I Glostrup Kommune vil det være aktuelt i Ejbyområdet samt langs Ring 3 ind mod Hersted Industripark i Albertslund Kommune.

Formålet med grønne bykiler langs Ring 3 er at skabe sammenhængende rekreative forbindelser mellem de eksisterende større grønne kiler: Hjortespringkilen i Gladsaxe, Vestskoven i Glostrup og Den Grønne Kile i Brøndby. Samtidig skal de grønne bykiler skabe forbindelser til andre rekreative stier i byområdet.

Glostrup Kommune deltager sammen med de øvrige Ring 3-kommuner og Naturstyrelsen i et projekt om at fastlægge, hvordan et net af nye grønne bykiler skal afgrænses og anvendes. I forbindelse med dette projekt fastlægges i øvrigt behovet for udlæg af arealer til klimatilpasningsprojekter langs Ring 3-korridoren.

EKSTERNE LINKS

Fingerplan 2013