Statslige interesser 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2013 er udarbejdet for, at kommuneplanlægning kan forløbe uden store konflikter mellem statslige og kommunale interesser. På en række områder har regeringen spillet ud med initiativer, som kommunerne skal følge op i deres planlægning. Det gælder ikke mindst initiativer som:

  • Grøn Vækst
  • Grøn Transport
  • Plads til flere vindmøller
  • Danmark i balance i en global verden