Lokalcentre

Lokalcentre er mindre centre, der gør det muligt at foretage daglige indkøb i det område, hvor man bor. Der er forskel på de forskellige lokalcentres nuværende størrelse og det antal af butikker, der er i dem. Derfor er der også forskellige rammer for centrenes udvidelsesmuligheder.

Fælles for dem alle er, at de ikke skal kunne udvikle sig i en retning, der ændrer deres funktion som lokalt indkøbsområde og dermed konkurrerer med Bymidten, eller at der etableres en stor dagligvarebutik, som udkonkurrerer nabolokalcenteret.

De syv lokalcentres udviklingsmuligheder fremgår af rammerne.

Statisk kort