Klimapolitik

Glostrup Kommune ønsker som organisation at være et godt eksempel. Derfor skal Glostrup Kommunes eget energiforbrug reduceres, og effektiv energianvendelse og brug af vedvarende energi skal fremmes.

Glostrup Kommune har fastsat klimamål i Klimapolitik 2010. I planen var det målet, at Glostrup Kommune som kommunal virksomhed skulle bruge 30 % mindre energi ved udgangen af 2013 målt i forhold til 2008. Dette mål er endnu ikke indfriet. Der er i løbet af de passerede 5 år sparet ca. 9 % på energiforbruget, hvorfor indsatsen skal op i et højere gear, hvis det gamle mål skal nås.

Tilsvarende var det målet, at hele Glostrup som geografisk område i 2020 skulle bruge 30 % mindre energi i forhold til 2008. På dette felt er der god fremdrift, idet der her tilsvarende er sparet 9 %, og de resterende 21 % forventes sparet i løbet af årene frem til 2020.

Glostrup Kommune vil fastholde et højt ambitionsniveau og fastholder de nuværende reduktionsmål – dog begge nu inden 2020. Glostrup Kommune udarbejder i løbet af 2014 en ny klimapolitik med opdaterede mål og visioner.

Fælles klimaindsats

Som virksomhed står Glostrup Kommune kun for ca. 2 % af den samlede CO2-udledning i kommunen som geografisk område. De forskellige sektorer udleder følgende andele: Erhverv (31 %), transport (34 %) og husholdninger (23 %). Det er med andre ord afgørende at få både borgere og virksomheder engageret i reduktion af CO2.

Klimahandlingsplan

Hvert andet år udarbejder Glostrup Kommune en klimahandlingsplan med konkrete klimaaktiviteter. I Klimahandlingsplan 2013-14 er aktiviteterne inddelt i fire områder: Energiforbrug, energiforsyning, transport og klimatilpasning, hvor klimatilpasning efterfølgende er udskilt i egen planlægning.

EKSTERNE LINKS

 klimapolitik_2010.pdf (1.3 MB)