Stier

Der er opbygget et godt stinet i Glostrup Kommune med gode forbindelser mellem de enkelte kvarterer og til områderne uden for Glostrup Kommune. Stierne er vigtige for at sikre trygge og nemme forbindelser for bløde trafikanter. Hvis stierne er attraktive at bruge, vil en større del af den interne trafik i kommunen kunne forventes som gående eller cyklende trafik. Dette vil ikke blot aflaste vejnettet for yderligere biler, men også fremme den generelle folkesundhed.

Den fortsatte udbygning af stinettet med flere gode forbindelser rundt i området og gode, sikre forbindelser for pendlende, bløde trafikanter – særligt cyklister – til og fra Glostrup Kommune er et vigtigt fremtidigt indsatsområde.

Dette afsnit beskriver de overordnede stier som cykelsuperstierne og de regionale rekreative stier, de lokale stier i eget forløb samt de lokale rekreative stier.

EKSTERNE LINKS

Cykelsuperstierne