Glostrup Station

Glostrup Station er udpeget til knudepunktsstation. Det skyldes først og fremmest det store omfang af omstigninger mellem tog og bus. Antallet af omstigninger er på højde med antallet af omstigninger på Hillerød eller Ballerup Station. Glostrup Station forventes dog at få en langt større betydning i fremtiden.

Når den nye jernbane til Ringsted over Køge åbner i 2019, vil der igen være fjerntogsbetjening af Glostrup Station. Med etableringen af letbanen i 2020 vil Glostrup Station være den femtestørste station på Sjælland målt på det samlede antal skiftende passagerer mellem trafikformerne bus, letbane, S-tog og fjerntog.

Glostrup Kommune har i løbet af det sidste årti gennem samarbejder med det tidligere Hovedstadens Udviklingsråd og DSB/Banedanmark styrket den kollektive trafik og forbedret de trafikale forhold nord for Glostrup Station. Der er omlagt veje og pladser for at udnytte arealerne mere effektivt. Tilbage står renovering af selve busterminalen og ikke mindst sikring af den bedst mulige sammenhæng med de kommende mange trafikformer og arealet syd for stationen.

Statisk kort

Det er Glostrup Kommunes mål at skabe de bedste rammer for en effektiv trafikbetjening af de kommende trafikformer samt at udvikle et attraktivt stationsmiljø som en aktiv naturlig forlængelse af Bymidten i Glostrup.

Retningslinje

  • Ved forbedring af kollektive trafikterminaler skal skiftemulighederne gøres så nemme og overskuelige som muligt
  • Ved forbedring af kollektive trafikterminaler skal der sørges for tilstrækkelig cykelparkering, som skal placeres bedst muligt i forhold til terminalens skiftemuligheder