Generelle rammer

De generelle rammer er rammebestemmelser for udformningen af lokalplanernes indhold, som gælder for hele kommunens areal og dermed ikke er stedfæstet til et begrænset rammeområde. De generelle rammer er opremset i dette afsnit for, at bestemmelsesteksterne for de enkelte rammeområder ikke bliver alenlange, men betydningsmæssigt er der ingen forskel på vægten af de generelle rammer og rammebestemmelserne for de enkelte rammeområder.

De generelle rammer er for overskuelighedens skyld opdelt i de overordnede generelle rammer, der gælder ved udarbejdelse af alle lokalplaner, og de tematiske generelle rammer, der gælder for lokalplanerne afhængigt af, hvilke emner disse berører.