Bymidten

Bymidten er kommunens "center". Her ligger rådhuset, Glostrup Shoppingcenter, 2G shopping, biblioteket, stationen, busterminalen, institutioner m.v.

Ud over centerfunktionerne rummer kvarteret lidt over 2.200 boliger med ca. 4.400 indbyggere. Der forventes opført nye boliger i de kommende år og dermed også en mindre stigning i antallet af beboere.

Glostrup Kommune har længe arbejdet med udviklingen af Glostrup Bymidte med udgangspunkt i en bymidteplan. Bymidteplanens overordnede formål er at skabe bedre sammenhænge og udpege mulige områder til fortætning for at opnå en bedre udnyttelse af områdets arealer.

Målet er at skabe en levende bymidte med en god blanding af erhverv, detailhandel og boliger. Store dele af den oprindelige bymidteplan er ved at være realiseret, fx er Rådhusparken omlagt, der er fortættet omkring stationen med bl.a. Motorola og andelsboliger på Nyvej, der er bygget et ældrecenter, og Glostrup Shoppingcenter er blevet forskønnet.