Arbejdspladser

Nogle af de største arbejdspladser er Glostrup Hospital med ca. 2.400 ansatte og Glostrup Kommune med ca. 1.800 ansatte. Disse to virksomheder alene udgør således ca. en femtedel af det samlede antal arbejdspladser i Glostrup.

På figuren herunder ses udviklingen i antallet af arbejdspladser i Glostrup fra 2009-2012.

Virksomheder med under 10 ansatte udgjorde i 2011 ca. 74 % af det samlede antal virksomheder, mens virksomheder med mellem 10 og 100 ansatte udgjorde ca. 22,5 %. I 2011 var der 37 større virksomheder med mere end 100 ansatte, som ud af det samlede antal virksomheder udgjorde ca. 3,5 %. Til sammenligning er erhvervsstrukturen i Danmark fordelt med ca. 82 % virksomheder med under 10 ansatte, 17 % virksomheder med mellem 10 og 100 ansatte og 1 % virksomheder med mere end 100 ansatte. Glostrup Kommune har altså væsentligt flere større virksomheder end gennemsnittet.