Hvissinge

Hvissinge ligger umiddelbart syd for Vestskoven. Hvissinge består af en gammel landsby omkring et gadekær og en række større boligområder. I Hvissinge findes Glostrup Skole afdeling Skovvang, Hvissingehallen, børneinstitutioner samt et lokalcenter.

I kvarteret er der ca. 1.500 boliger og ca. 3.500 indbyggere. Hvissinge er domineret af almene boliger og boliger bygget efter 1980. Det er også i Hvissinge, at Glostrup Kommunes sidste store boligudbygningsområde, Hvissinge Øst, ligger.

Der forventes at komme nye boliger i kvarteret ved en omdannelse af Carl Bro-bygningen samt ved en fortsat udbygning af Hvissinge Øst. Befolkningstallet vil derfor også stige.