Statslige forudsætninger

Kommuneplan 2013-2025 skal være i overensstemmelse med de statslige forudsætninger, og på de følgende sider redegøres der for, at kommuneplanen er i overensstemmelse med planerne:

  • Landsplanredegørelse
  • Fingerplan 2013
  • Landsplandirektiv for detailhandel
  • Regional udviklingsplan
  • Statslige interesser 2013