Indvinding af grundvand

I Glostrup Kommune bliver der indvundet grundvand til såvel lokal som regional vandforsyning. Der er primo 2015 tilladelser til indvinding af ca. 1,3 mio. m3 om året.

Den lokale vandforsyning, Glostrup Forsyning A/S, har tilladelse til at indvinde 1,1 mio. m3 årligt fordelt på 3 vandværker og 4 kildepladser, men har indvundet lidt mindre end deres tilladelse i 2012 og 2013.

Glostrup Forsynings 4 kildepladser er placeret omkring de 3 vandværker, Hovedvandværket på Ørnebjergvej, Hjælpevandværket på Stadionvej og Ejby Vandværk i Ejby. Desuden har Hjælpevandværket en kildeplads i Vestskoven.

Der ud over har HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) en årlig indvinding på omkring 250.000 m3 fra deres kildeplads VII ved Harestrup Å til drikkevandsforsyning af Københavnerne. En fornyelse af indvindingstilladelse på 250.000 m3 årligt fra denne kildeplads udarbejder Glostrup Kommune efter retningslinjerne i den endelige VVM afgørelse for den samlede regionale vandindvinding. Indvinding fra kildepladsen har været stoppet fra 1986 til 2006 pga. forurening af en nærliggende kildeplads, men er genoptaget i 2006/07 efter en ombygning af kildepladsen (herunder sløjfning af flere boringer og etablering af nye boringer mere østlig) samt etablering af nogle afværgeanlæg mod forureningen, placeret uden for Glostrup Kommune.

Ud over indvindinger beliggende i Glostrup Kommune, er der en del indvindinger i de omkringliggende kommuner, der alle påvirker hinanden ved selv små ændringer i indvindingerne.

Den store indvinding af grundvand betyder, at Glostrup Kommune – og nabokommunerne - skal være meget opmærksom på at beskytte grundvandet, når der søges tilladelser til indvinding og til anlæg eller aktiviteter, der kan forurene grundvandet.