Klimatilpasningsplan

Kommuneplanens sider om klimatilpasning er et resumé af Klimatilpasningsplan 2013 for Glostrup Kommune. Klimatilpasningsplan 2013 er vedtaget af kommunalbestyrelsen som et mere udtømmende baggrundsnotat.

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik som del af økonomiaftalen i 2013 en aftale om udførelse af klimatilpasningsplaner. Det blev aftalt, at klimatilpasningsplanernes forskellige retningslinjer skal fastlægges på kommuneplanniveau. Retningslinjerne i dette kapitel får således virkning som overordnede retningslinjer for udviklingen af Glostrup Kommune.

Glostrup Kommune har kortlagt risikoen for lokale oversvømmelser og fastlagt målsætninger for, hvordan denne risiko skal håndteres. På baggrund af dette er udarbejdet en plan for klimatilpasning med en prioritering af, hvor der skal ske en indsats. Planen er samtidig et redskab til at planlægge den konkrete indsats, fastlægge sammenhængen med den øvrige byudvikling og koordinere den med andre aktører på området.

Kommunen skal gennem sin planlægning sikre forhold, der er væsentlige for samfundets funktion. Da Glostrup Kommune er næsten fuldt udbygget, er det ikke muligt at undgå bebyggelse i udsatte områder. Derfor er det vigtigt at håndtere vandet bedst muligt og sikre de områder, der uundgåeligt vil være udsatte.

Borgerne og lokale virksomheder er vigtige aktører i klimatilpasningsarbejdet. Ved at forsinke vandet på sin vej mod kloakken i bassiner, faskiner eller endda genanvende vandet til eksempelvis toiletskyl kan presset på kloakken mindskes. Skader på ejendom eller tekniske installationer er den enkelte ejers ansvar. Det er derfor vigtigt at sikre kendskab til denne klimatilpasningsplan for, at flest muligt kan sikre deres ejendom bedst muligt.

Glostrup Kommunes klimatilpasningsplan er udarbejdet i tæt dialog med både Glostrup Forsyning, Hovedstadsområdets Forsyningsselskaber (HOFOR) og de øvrige kommuner i hovedstadsområdet.

EKSTERNE LINKS

 klimatilpasningsplan.pdf (16.2 MB)