Bymidten

Bymidten afspejler Glostrups historie. Der er træk, der viser udviklingen fra landsby til stationsby til forstad. Det er særligt i Bymidtens boligområder, at disse træk stadig kan spores.

I området omkring Sydvestvej, Nyvej og Stationsparken hersker der en særlig stationsbystemning med forskellige byhuse og forretninger. Solvej er præget af mange fine villabebyggelser og bungalows. På Kirkebjerg Allé og Linde Allé ligger en ensartet boligbebyggelse, der er opført omkring år 1900 som arbejderboliger til bryggeriet.

Området i Bymidten er reguleret af en række lokalplaner. Det er hensigten at bevare træk fra de sidste rester af Stationsbyen, men dog på en sådan måde, at der kan ske en stadig fortætning af de stationsnære områder. Bevaringshensyn og byudvikling skal finde en balance, så der kan ske en fortætning af bymidten.

I forbindelse med planlægningen af bymidten skal bevaringsgraden af de enkelte bygninger fastlægges.