Glostrup Sydvest

Glostrup Kommune har udarbejdet en lokalplan for udviklingen og omdannelsen af erhvervsområdet Glostrup Sydvest. Glostrup Sydvest ligger inden for bymidteafgrænsningen og er dermed en del af Centerområde Glostrup. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og erhverv, herunder detailhandel.

Den nuværende anvendelse af området er industri, produktion, service og detailhandel. Ved planlægning af områdets udvikling må dele af området planlægges til mere intensiv anvendelse. Der planlægges dog samtidig for en mere ekstensiv anvendelse af området ved udlæg af areal til ca. 500 boliger. Boligudlægget er velplaceret i forhold til den tætte by i Glostrup og den offentlige trafikforsyning.

Området skal have en sammenhængende struktur med karakter af et egentligt byområde. Områdets varehuse sammen med kontorbyggeri og boliger tænkes på sigt at skulle blive en forlængelse af Glostrup Bymidte.