Glostrup i dag

Glostrup Kommune er et sammenhængende og meget spraglet tæppe af by. Oprindelig bestod området af landbrugsjord med den lille stationsby Glostrup og en række omkringliggende landsbyer. De oprindelige småsamfund er stadig synlige i byen – hvis man leder lidt. I Glostrup Kommune ligger således de to landsbyer Hvissinge og Ejby. Igennem de sidste 100 år er byområdet vokset til og har nu fuldstændig fortrængt de tidligere landbrug og gartnerier.

Kommuneplan 2013-2025 beskriver i dette afsnit zoneforhold for Glostrup Kommune samt områdets kulturhistorie, og hvordan de enkelte kvarterer i Glostrup Kommune er indrettet. Afsnittet beskriver også erhvervsstrukturen og boligtyperne i Glostrup Kommune samt den offentlige betjening i form af institutioner og skoler samt idrætsfaciliteter og kolonihaver.