Institutioner og skoler

Glostrup Kommune ønsker at være blandt de bedste, når det gælder udvikling og læring inden for børneområdet. Det fremgår af Glostrup Kommunes børnepolitik fra 2009. Visionen er at lære og inspirere børn til at indgå i et samfund, der bygger på demokrati, herunder gensidig respekt og forståelse for hinanden.

Glostrups børn skal bibringes de fornødne kompetencer til at kunne agere og begå sig i en globaliseret verden, som er under forandring bl.a. i relation til miljø, sundhed og den teknologiske udvikling. Glostrups børn skal have forståelse for fællesskabets betydning og for, at der skal være plads til os alle. Børnene skal trives og være glade i en by fuld af liv, som opfordrer til bevægelse og kulturel udfoldelse. I umiddelbar nærhed af børns hjem og skole skal der være mulighed for at deltage i forskellige fritidsaktiviteter for børn og deres familier.