Kommunens kvarterer

Det enkelte kvarter spiller for mange borgere en lige så stor eller større rolle end kommunen i sin helhed, da det er lettere at identificere sig med sit kvarter end med hele kommunen.

Den bymæssige bebyggelse i Glostrup er delt i syv kvarterer adskilt af veje og Vestskoven.

Der er ikke en klar og fælles opfattelse af afgrænsningen af kvartererne syd for Vestskoven, og ved afgrænsningen er der derfor taget udgangspunkt i en række tekniske vurderinger som kommunens trafiknet og bystruktur.

Langt de fleste af kommunens kvarterer er godt betjent af funktioner som institutioner, skoler, butikker, idrætsfaciliteter m.v. Glostrup Kommune vil fortsat arbejde for, at alle kvartererne er velforsynet med relevante byfunktioner.