Parker

Der findes fire gamle parker i Glostrup, som har et relativt højt plejeniveau. Disse parker er Solvangsparken, Byparken, Præstegårdshaven og Rådhusparken. Derudover kan man finde de mere naturprægede parker som blandet andet omfatter Ejby Mose og Egeparken. Af andre parker og friarealer kan nævnes Robinielunden ved Byparkvej, Vestre Lindeskov ved Fraligsvej samt gadekærene i Hvissinge og Ejby.

Solvangsparken: Solvangsparken blev anlagt i 1946 og er med sin centrale placering et åndehul for mange af kommunens borgere. Parken danner ramme om foreningsarrangementer og idrætsarrangementer som cricketkampe samt Glostrup Parkstafet. I parken er der opsat træningspavilloner, og den sydlige ende af parken giver plads til foreningshuse.

Byparken: Området tilhørte oprindelig Glostrup Turistpavillon (opført af arkitekt Holger Jacobsen, 1910). I 1938 overtog Glostrup Kommune grunden, og parken blev et offentligt, rekreativt område. Byparken er Glostrups svar på den romantiske have med slyngede stier, store rhododendroner og kunst.

Præstegårdshaven: I tilknytning til den gamle Præstegård ligger præstegårdshaven. Haven er et grønt åndehul lige ved Hovedvejen. Området fremstår mere som en have end som en park.

Rådhusparken: Rådhusparken ligger ved Glostrup Rådhus. Parken består af 3 typer rum – parken, pladsen og haven. Parken som den store åbne flade med træer, pladsen som det urbane byrum og haven som det intime rum med mulighed for ophold. I Rådhusparken findes både et væld af store flotte bøg- og kastanjetræer samt flere skulpturer.

Egeparken: Egeparken ligger i kommunens vestlige hjørne og består af en bevoksning af egetræer plantet i en spiral. Der er desuden et lille vandhul, som er hjemsted for mange fugle, insekter og padder. I parken afholdes forskellige arrangementer som eksempelvis børnekulturfestivalen. Parken er tegnet af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen.

Kirkegårde: Kommunen har endvidere to parklignende kirkegårde: Søndre Kirkegård ved Glostrup Kirke og nødkirkegården Nordre Kirkegård ved Gammel Landevej.

Det er Glostrup Kommunes mål at sikre en løbende udvikling af parkerne, så der er mulighed for flersidig anvendelse.

Statisk kort

Park- og Naturplanlægning

Glostrup Kommune vil gennem park- og naturplanlægning sikre sammenhængen mellem naturhensynet og borgernes adgang til de grønne områder. Det er vigtigt, at naturen i de grønne områder aktivt kan inddrages i borgernes hverdag. Dette dels som del af undervisningen i skoler og institutioner, men også ved at der bliver mulighed for i det daglige at opleve naturen. De grønne arealer skal kunne tilbyde flersidige tilbud, så man rammer så mange borgere som muligt. Det stiller store krav til de grønne områders indhold og udformning, og de skal løbende udvikles så de opfylder så mange af nutidens behov som muligt.

Legepladser og træningsredskaber

I de regulære parker findes i alt otte offentlige legepladser med ret varierende størrelse og udstyr. Legepladserne vil blive suppleret af træningsredskaber og mere løst anlagte aktiviteter som motionsruter, for at de grønne områder mere aktivt kan bruges til at fremme folkesundheden i Glostrup Kommune.