Ejby Erhvervsområde

Ejby Erhvervsområde er i dag udlagt til industri, produktion og service. Der er dog sket en brancheglidning, hvorfor store dele af området i dag anvendes til kontorformål, herunder hele komplekset omkring Danske Bank.

Erhvervsområdet ligger omkranset af Nordre Ringvej, Jyllingevej og Frederikssundmotorvejen, som sikrer en god trafikbetjening. Letbanen langs Ring 3 vil få stop direkte ud for området og vil dermed forbedre den kollektive trafikbetjening.

Ønsket om at udnytte den gode trafikbetjening og sikre gode rammer for fremtidens erhverv udmøntede sig i en arkitektkonkurrence, hvor tegnestuen Christensen og Co. vandt i samarbejde med hollandske Okra. Vinderforslagets grundlæggende tilgang er at bygge videre på og styrke områdets kvaliteter og potentialer: De grønne rum, stor rummelighed, tilgængelighed og det brede spekter af virksomheder. Udviklingsplanen etablerer derfor tre delområder Byporten, Parken og Ejbyen, som hver især repræsenterer stedsrelaterede potentialer. Tanken er, at der med de tre områder, som har forskellig karakter, kan udvikles rum til mange forskellige erhvervstyper.

Med udgangspunkt i arkitektkonkurrencens resultat bliver der med denne kommuneplan vedtaget nye rammer for lokalplanlægningen for at sikre den ønskede byudvikling. De største ændringer i rammerne sker i området tættest på den kommende letbanestation ved Ejbydalsvej, hvor der gives mulighed for at bygge tættere og højere for at udnytte den stationsnære beliggenhed bedst muligt.