Kortlægning af jordforurening

Arealer med kraftig forurening kortlægges af Region Hovedstaden. Forureningen kortlægges på vidensniveau 1, hvis aktiviteter på grunden mistænkes for at have medført jord- eller grundvandsforurening, og på vidensniveau 2, når der konstateres konkret forurening af jord eller grundvand.

De kortlagte arealer registreres i det fællesoffentlige register DKjord og fremgår af Danmarks Miljøportal samt på den offentlige informationsserver OIS. Det er ofte Region Hovedstaden, der prioriterer og udfører nødvendige undersøgelser og/eller afværgeforanstaltninger på de kortlagte arealer. Nyere forureninger fra fx virksomheder eller olietanke undersøges og afværges normalt af forureneren efter påbud fra kommunen.

For at forhindre yderligere spredning af forurenet jord er der fastsat nationale regler omkring jordflytning fra blandt andet områdeklassificerede og kortlagte arealer.

Region Hovedstaden har udarbejdet vejledninger til borgere og virksomheder, der bor på kortlagte arealer. For at administrere den lettere forurenede jord i forbindelse med f.eks. flytning af jord er hele byzonen i Glostrup Kommune områdeklassificeret.

Det er Glostrup Kommunes mål, at borgerne, naturen og ikke mindst grundvandet beskyttes bedst muligt mod uønsket påvirkning fra jordforurening, og at borgere og virksomheder effektivt orienteres om, hvordan de selv – miljø- og sundhedsmæssigt – bedst muligt håndterer forurenet jord.

Statisk kort