Sommerbyerne

I det nordvestlige hjørne af Glostrup Kommune ligger kolonihaveområderne Sommerbyen Ejby, Sommerbyen Ejbyvænge og Sommerbyen Ejbylund. Sommerbyerne er opstået som en udflytning af syv kolonihaveforeninger fra Husum-området i begyndelse af 1960'erne og udvidet med kolonihaveforeningen Karsegartneriet i 2005.

Sommerbyerne er et meget karakteristisk område med grunde på 400 m2, der er forbundet af stier. På hver grund er der opført et eller flere mindre huse, ofte ombygget eller tilbygget i flere omgange. Kolonihaverne har en særlig karakter og er en del af Glostrup Kommunes kulturhistorie. Det er vigtigt, at området kan udvikles, men det skal forsat have karakter af kolonihaver.

Der er derfor i foråret 2013 blevet vedtaget EL30 for kolonihaver i Ejby, der åbner mulighed for dette.