Supercykelstier

Et samarbejde blandt kommuner i Hovedstadsområdet har undersøgt muligheden for at forbedre forholdene for pendling på cykel i Københavnsområdet. Samarbejdet har medført, at Fingerplan 2013 har fastlagt et rutenet af eksisterende og nye cykelruter, der skal etableres for at gøre det attraktivt at benytte cyklen frem for bilen ved pendling i en afstand op til 15 km ud i omegnen fra Indre By i København.

Statisk kort

Retningslinjer

  • Cykelsuperstier skal indarbejdes i den kommunale planlægning for at medvirke til gennemførelsen af stinettet som vist på ovenstående kort
  • Strækninger, der er en del af cykelsuperstinettet, skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilte fra biltrafikken. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være tydelig adskillelse mellem biler og cykler. Vejmyndigheden skal sikre standarden af cykelstierne