Butikker til særligt pladskrævende varegrupper

Butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer er butikker, der er så store, at de normalt ikke kan indpasses i centerområder. Butikker til særligt pladskrævende varegrupper etableres derfor ofte i særligt udpegede områder, hvor de ligger i tilknytning til erhvervsområder, eller hvor der er mulighed for at etablere butikker i større lokaler.

Butikker for særligt pladskrævende varegrupper defineres i Planloven som butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. I Glostrup Kommune skal møbelbutikker dog ligge inden for bymidteafgræsningen. I forbindelse med butikker til tømmer og byggematerialer kan der etableres særlige afsnit for udvalgsvarer, der i sig selv ikke er særligt pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Dette særlige afsnit må ikke være større end 2.000 m2.

Der er udlagt arealer til butikker med særligt pladskrævende varegrupper i Glostrup Sydvest og Ejby.

Statisk kort