Bymidten

I Bymidten er der gennem årene blevet fortættet med både boliger, kontorer, ældreboliger, ældrecenter, en rådhustilbygning og et nyt butikscenter. Derudover er der blevet etableret en række nye byrum, som skal skabe byliv og kvalitet mellem husene.

Bymidten skal fortsat udvikles for, at bydelens veje og gader kan forblive attraktive bolig-, og butiks- og erhvervsgader. Derfor har Glostrup Kommune vedtaget en lokalplan, der gør det muligt, at flere parkeringspladser anlægges under jorden, og at gaderne gives en alsidig anvendelse, der styrker livet i byen. Kvaliteten af gaderne og oplevelsen af sammenhæng er afgørende, og derfor udlægges der nye stiforbindelser for at binde Bymidten bedre sammen med resten af byen. Planen fastlægger også gode byggemuligheder for at sikre, at de forskellige steder i Bymidten, som i dag fremstår usammenhængende og ufærdige, kan udvikles til gode bymiljøer. Der gives eksempelvis mulighed for at bebygge Højvangsparkeringen.

I Bymidten er der særligt fokus på området omkring Glostrup Station, fordi stationen på sigt bliver udbygget med en letbane og forventeligt regionaltog. Stationen bliver således et knudepunkt for pendlere i hovedstadsområdet, og det øger potentialet for byudvikling. Se også omdannelsesområde Kirkebjerg.

Ombygning af Hovedvejen er også et vigtigt fokuspunkt i Bymidten. Det har i mange år været et stort ønske, at forholdene på Hovedvejen forbedres, så bylivet omkring vejen tilgodeses. Hastigheden er derfor blevet sænket, men der kan gøres mere for at integrere området bedre med resten af Bymidten, og der skal kigges på at mindske den barriereeffekt, som vejen medfører.