Boliger

Glostrups lange udbygningshistorie fra landsby til stationsby og forstad til København betyder, at der findes boliger fra mange forskellige perioder med hver deres identitet. I dag er Glostrup Kommune ved at være fuldt udbygget, og nyt boligbyggeri vil fremover ske ved omdannelse af eksisterende boliger eller områder samt som en intensivering af de stationsnære områder.

Boligbyggeriet medvirker til at stabilisere befolkningstallet i kommunen. Boligudbygningen skal derfor sikre et bredt udbud af boligtyper, der bidrager til de særlige kvaliteter og behov, der allerede findes i de eksisterende kvarterer.

Arealanvendelsen af de enkelte boligområder fremgår detaljeret af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Retningslinjer

  • I de stationsnære arealer skal antallet af boliger forøges gennem fortætninger og ændret arealanvendelse