Varmeforsyning

I Glostrup Kommune er områder med etagebyggeri og erhverv samt Hvissinge Øst og Vest udlagt til fjernvarme. I dag er omkring 30 procent af kommunen udlagt til fjernvarme, mens ca. 70 procent er udlagt til naturgas.

Glostrup Kommune har overdraget varmeforsyningsopgaverne til selskabet Glostrup Forsyning A/S. Varmen købes fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), der er et fælleskommunalt interessentselskab, som leverer varme til en række lokale forsyninger. Varmen køber VEKS fra blandt andre Avedøreværket samt affaldsforbrændingerne KARA/NOVEREN og Vestforbrænding.

Statisk kort
Udbygning af fjernvarme i Glostrup

Glostrup Kommune arbejder for en energiforsyning baseret på vedvarende energi. Udbygning af fjernvarme er en hjørnesten i kommunens indsats. Fjernvarme udleder mindre CO2 end naturgas og kan tilpasses en fremtid uden fossile brændsler. Det er Glostrup Kommunes mål, at få fjernvarme i alle områder af kommunen, hvor det er en samfundsøkonomisk og miljømæssig fordel.

Glostrup Forsyning har i 2011 udarbejdet en udbygningsplan for fjernvarme i kommunen - se linket til højre. Planen udpeger en række områder, hvor det vil være fordelagtigt at etablere fjernvarmeforsyning. Ved Stationsparken og Hovedvejen er udbygningen i fuld gang og i oktober 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen udbygning i Ejby Industriområde og Glostrup Hospital.

Samlet set forventes udbygningen af fjernvarme ved Stationsparken, Hovedvejen, Ejby Industriområde og Glostrup Hospital at give en samfundsøkonomisk besparelse på over 100 mio. kr. over 20 år. Samtidig forventes CO2-udledningen at blive reduceret med godt 9000 ton om året – dette er svarende til reduktion på ca. 9 % af den nuværende udledning.