Vej- og Trafikplan

Glostrup Kommune fastlægger i Vej- og Trafikplan den nødvendige indsats for at fremme trafiksikkerheden og fremkommeligheden på kommunens veje og stier. Den nuværende Vej- og Trafikplan er vedtaget i 2009 og indeholder målsætninger med hensyn til trafiksikkerheden, hastighedsniveauer på vejene samt en plan for udbygning af kommunens hovedstinet. Der planlægges udarbejdet en revideret Vej- og Trafikplan til vedtagelse i 2015. Glostrup Kommune ønsker med Vej- og Trafikplanen at fastholde nedenstående fokusområder:

Ombygning af uheldsbelastede kryds

På baggrund af en registrering af trafikuheld der er sket i kommunen over en årrække, er de mest uheldsplagede kryds og strækninger lokaliseret. Ved en analyse af uheldene er der udarbejdet forslag til, hvorledes uheldstallet kan minimeres. Trafikuheldene i Glostrup Kommune koncentrerer sig især om krydsene på Hovedvejen og Ring 3.

Trafiksaneringsplaner

Glostrup Kommune er inddelt i 12 områder, der normalt består af lokalveje, der er afgrænset af trafik- og fordelingsveje. Hvert område skal vurderes under ét i forbindelse med en trafiksanering for at minimere risikoen for, at der i de enkelte områder laves punktvise og usammenhængende trafikale tiltag, som kan have en negativ indvirkning andre steder i trafiksaneringsområdet, som fx utilsigtet flytning af trafik.

Skolevejsanalyse

På baggrund af oplysningerne om bl.a. trafikuheld, utrygge vejstrækninger samt registrering af de mest benyttede skolevejsstrækninger er der udarbejdet en række projekter, der skal medvirke til forbedring af skolevejene. Der planlægges udarbejdet en revideret skolevejsanalyse/cyklisthandlingsplan i 2015-16.

EKSTERNE LINKS

Vej- og Trafikplan