Bymidten

Glostrup Bymidte er et blandet bolig- og erhvervsområde, som er karakteriseret ved mange små virksomheder og meget detailhandel med bl.a. Glostrup Shoppingcenter. I Bymidten findes der en del erhverv inden for finans, bl.a. ligger der flere banker på Hovedvejen. Der findes også en del erhverv inden for offentlig service. Blandt andet ligger Glostrup Rådhus og Glostrup Ret i Bymidten.

Bymidten ligger stationsnært ved knudepunktsstationen Glostrup, som med en kommende letbane forventes at blive Sjællands femtestørste station. Derfor benyttes stationsnærhedsprincippet til at planlægge et bæredygtigt område, hvor personintensive anvendelser placeres tæt på stationen.

Glostrup Bymidte har derfor gennem en årrække undergået en markant fortætning. I området tættest ved stationen er der opført både boliger, kontorer, ældreboliger, ældrecenter, en rådhustilbygning og et nyt butikscenter. Derudover er der blevet etableret en række nye byrum, som skal skabe byliv og kvalitet mellem husene.