Veje

Vejnettet i Glostrup Kommune er inddelt i fire vejklasser. Vejklasserne er udtryk for, hvordan kommunen ønsker trafikken fordelt på vejnettet.

De overordnede trafikveje består af motorveje og store kommunale veje såsom Hovedvejen, Ring 3, Ballerup Boulevard og Jyllingevej, og de skal forbinde Glostrup Kommune med resten af Hovedstadsområdet. Fremkommeligheden på disse veje har høj prioritet og skal kunne betjene store trafikmængder.

De kommunale trafikveje skal fordele trafikken internt i de enkelte delområder i kommunen og ud af kommunen. Der er mindre trafikmængder på de kommunale trafikveje end på de overordnede trafikveje, og trafikken foregår i højere grad på de bløde trafikanters præmisser. Som eksempel på kommunale trafikveje kan nævnes Sportsvej, Birkeskoven og Ejby Mosevej.

Kommunale fordelingsveje fordeler trafikken internt i de enkelte lokalområder. Principielt er det kun trafik, der har ærinde i det pågældende lokalområde, der benytter disse veje. Som eksempel på fordelingsveje kan nævnes Vældegårdsvej, Skovsletten og Ejbydalsvej.

Lokalveje omfatter boligveje og interne veje i erhvervsområder. Disse veje betjener de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker i lokalområdet.

Det er på landsplan besluttet at etablere Det Strategiske Vejnet som en del af det eksisterende stats- og kommunevejnet, hvor det skal sikre, at der til stadighed er god fremkommelighed. Der skal samtidig udpeges alternative ruter i tilfælde af nedbrud på Det Strategiske Vejnet. I Glostrup Kommune indgår følgende veje i Det Strategiske Vejnet: Motorring 3, Frederikssundmotorvejen, Ring 3 og Hovedvejen.

Glostrup Kommunes Vej- og Trafikplan fastlægger den detaljerede udvikling og standard af de kommunale veje. Glostrup Kommune har besluttet en parkeringspolitik - se linket i højre side. Kommuneplan 2013-2025 fastlægger herudover retningslinjer for cykelparkering.

Retningslinje

  • Vejnettet i Glostrup Kommune er anlagt som vist på nedenstående retningslinjekort i de viste vejklasser. Der er ikke udlagt areal til yderligere udbygning af vejnettet.
Statisk kort