Min ejendom

I dette afsnit kan du søge din ejendom frem på adresse eller matrikelnummer og se, hvilke retningslinjer og rammebestemmelser der gælder for lige netop den søgte matrikel. Ved at markere de forskellige retningslinjeemner med flueben får du vist dem med signaturforklaring i kortet. I mange tilfælde kan det være en fordel at zoome en smule ud på +/-. I afsnittet "Om kommuneplanen" kan du se den samlede oversigt over alle kommuneplanens retningslinjer.

Ved at sætte flueben ved "rammer" kan du se, hvilke anvendelser der er planlagt for naboområder til din ejendom. Du kan også læse rammebestemmelserne for andre rammeområder end det viste. Dette gøres ved at søge rammerne frem i kortet over rammer for lokalplanlægningen. Af tekniske årsager kan det ikke gøres i dette kort.

Du kan ligeledes læse de generelle rammer, der gælder for alle arealer i Glostrup Kommune uafhængigt af rammeområderne.

Kommuneplan 2013-2025 fastlægger retningslinjer for den overordnede udvikling og indretning af kommunens områder. Kommuneplanen fastlægger ligeledes anvendelsen af de forskellige arealer i Glostrup Kommune. Der fastlægges hvilke områder der er boligområder, erhvervsområder, grønne områder etc. Den samlede struktur for arealanvendelsen kaldes Hovedstrukturen. Hovedstrukturen er opdelt i en lang række rammeområder, hvori der er fastlagt bestemmelser for den detaljerede lokalplanlægning af hvert område. Kommuneplanen er på den måde styrende for lokalplanlægningen og en lokalplan kan ikke vedtages, hvis den er i strid med rammebestemmelserne i kommuneplanen. En gældende lokalplan er dog fortsat gyldig selv om kommuneplanens rammebestemmelser efterfølgende ændres.