Hvissinge

Hvissinge Erhvervsområde ligger i kommunens sydøstlige del og omfatter et areal på ca. 37 ha. Området domineres af større grunde og rummer ca. 116.500 m² etageareal fordelt på 24 ejendomme. Der er ca. 1.000 arbejdspladser i området, hvoraf størstedelen er beskæftiget inden for handel.

Den del af området, der ligger nord for Hovedvejen, er kommunens mest traditionelle erhvervsområde, hvor den sydlige del er af mere blandet karakter. Den er vokset sammen med naboerhvervsområdet, som ligger i Brøndby Kommune. Området har en optimal trafikal placering i direkte tilknytning til Hovedvejen og motorvejen, og det er derfor meget attraktivt for virksomheder inden for transport/speditørbranchen som fx HCS A/S Transport & Spedition.

En del af Hvissinge Erhvervsområde ligger stationsnært, og det kaldes Tavleholmsområdet. Der er planlagt for en station ved Priorparken, og derfor er Tavleholm stationsnært. Selvom stationen endnu ikke er anlagt, har Glostrup Kommune fået mulighed for at planlægge de omkringliggende områder, som om stationen findes. Glostrup Kommune vedtog derfor allerede i 2004 en ny lokalplan for Tavleholmsområdet, som giver mulighed for at fortætte i området med service, administration, kontorlignende erhverv og uddannelsesformål, der knytter sig til områdets erhvervsliv, samt facadesalgserhverv.

Efterfølgende har Brøndby Kommune fulgt op med en tilsvarende plan for deres del af området.