Nordvang

Nordvangskvarteret ligger syd for Hvissinge. Den østlige del omfatter et stort erhvervsområde: Hvissinge Erhvervsområde. Den vestlige del domineres af boliger og er stort set udbygget.

I Nordvangskvarteret findes en skole, et lokalcenter og børneinstitutioner.

Området rummer knap 1.200 boliger med godt 2.900 indbyggere.

I den østlige del af Nordvangskvarteret er der ledige arealer både til bolig- og erhvervsformål.