Søndervang

Søndervangskvarteret ligger i Glostrup Kommunes sydøstlige del. Kvarteret rummer ca. 230 ejendomme. Kvarteret er groet frem over en årrække, der strækker sig fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til i dag.

I kvarteret findes en skole samt multihallen Søndervanghallen.

Søndervangskvarteret er hovedsagelig et parcelhuskvarter, og der findes mange huse med flotte arkitektoniske detaljer i kvarteret. Der er kun enkelte småerhverv indflettet i kvarteret.

Afgrænsningen mod naboområderne er markante, idet kvarteret er afgrænset af Hovedvejen mod nord, et stort industrikvarter i Brøndby mod sydøst samt etageboliger med en markant anderledes karakter mod nordøst.

Glostrup Kommune vil arbejde for en bedre tilgængelighed mellem Søndervangskvarteret og Bymidten ved at sikre gode stiforbindelser og niveaufri adgange. Derudover vil der også blive set på at få skabt en bedre overgang mellem Søndervangen og byudviklingsområdet Priorparken i Brøndby Kommune.