Glostrup Sydvest

Glostrup Sydvest ligger i kommunens sydvestlige hjørne og er med sine ca. 39 ha kommunens næststørste erhvervsområde. Området rummer ca. 155.000 m² etageareal fordelt på 60 ejendomme.

Der er ca. 1.900 arbejdspladser i området, hvoraf halvdelen er inden for handel, mens resten fordeler sig på fremstilling og privat/offentlig service.

Området har en meget bynær og central placering op til Hovedvejen, og med dets gode tilgængelighed og synlighed er området attraktivt for detailhandel.

Den planlagte udvikling af Glostrup Sydvest vil dels styrke områdets detailhandel med store udvalgsvarebutikker i den nordlige del af området, dels styrke de traditionelle produktionserhverv i den sydlige del af området langs jernbanen. I områdets nordlige del planlægges et egentligt centerområde med blandede butiksformer, forskellige serviceerhverv og boliger.