Branchefordeling

Arbejdspladser inddeles i 10 hovedbrancher:

  • Landbrug, skovbrug og fiskeri
  • Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed
  • Bygge og anlæg
  • Handel og transport m.v.
  • Information og kommunikation
  • Finansiering og forsikring
  • Ejendomshandel og udlejning
  • Erhvervsservice
  • Offentlig administration, undervisning og sundhed
  • Kultur, fritid og anden service

De fire største brancher er Handel, Bygge og anlæg, Sundhedsvæsen og Offentlig administration. Disse fire brancher udgør ca. 57 % af alle virksomheder i Glostrup.

Af diagrammet herunder kan det ses, hvor mange procent hver branche udgjorde af det samlede antal arbejdspladser i Glostrup i 2012.