Radon

Målinger har vist, at op til 10 procent af alle enfamiliehuse i Glostrup Kommune har et højt indhold af radon. Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der hele tiden dannes ved radioaktivt henfald af det uran, der i ganske små mængder findes i alle bjergarter – således også i sten, sand og grus. Det er ikke en forurening og kan ikke oprenses.

Radon er modsat andre naturlige radioaktive partikler i undergrunden farlig, fordi den flytter sig og siver op gennem jordlagene og ind i husene. Radon kan ikke ses, lugtes eller smages. Radon er kun farlig ved indånding. Hvis den indåndes, vil strålingen fra gasarten forøge risikoen for udvikling af lungekræft. Jo længere man opholder sig i et hus, der indeholder radon, og jo højere niveauet af radon er, desto større er risikoen.

Det er Glostrup Kommunes mål fortsat at have fokus på den sundhedsmæssige risiko, som radon udgør.