Eksisterende boliger

Der er omkring 10.800 boliger i Glostrup Kommune fordelt på 6.600 etageboliger, 2.700 parcelhuse og 1.500 rækkehuse. Lidt under halvdelen af boligerne er lejeboliger. Ca. 1/3 af boligerne er på tre værelser, lidt mindre end 1/3 er mindre end tre værelser og lidt mere end 1/3 er større end tre værelser.

Sammenlignet med de andre kommuner i Region Hovedstaden har Glostrup forholdsvis mange små boliger og ikke så mange store boliger.

Ca. 11 % af boligerne er opført før 1940, 31 % af boligerne er opført fra 1940 til 1960, 26 % af boligerne er bygget i 1960'erne, ca. 26 % er bygget fra 1970 til 2000, mens ca. 7 % er opført efter 2000.

I gennem de seneste 10 år er der i gennemsnit opført 60 boliger om året. Hovedparten af de nye boliger er rækkehuse og parcelhuse, men der er også opført et større etageboligbyggeri på Østbrovej.

Selvom kommunen er udbygget, er der mulighed for at bygge nye boliger ved fortætning og omdannelse af eksisterende områder i alle kommunens kvarterer.