S-togstation ved Priorparken

Erhvervsområderne Vibeholm og Priorparken i Brøndby Kommune danner sammen med den sydlige del af Hvissinge Erhvervsområde (Tavleholm) et større erhvervsområde. Området gennemskæres af jernbanen.

Brøndby Kommune udpegede i forbindelse med Kommuneplan 2005-2017 Priorparken og Vibeholm til omdannelsesområder. Hovedstadens Udviklingsråd påpegede ligeledes i Trafikplan 2003, at Priorparken havde gode udviklingsmuligheder, og at der var grundlag for at anlægge en ny S-togsstation ved Priorparken med et skønnet passagertal på 2.200 personer dagligt.

Brøndby Kommune og Glostrup Kommune har siden da arbejdet sammen for at få etableret en S-togsstation i området. Priorparken Station er i Fingerplan 2013 blevet udpeget som "øvrig station". Der er endnu ikke truffet beslutning om anlæg, men der kan planlægges for et stationsnært kerneområde (600 m) og et stationsnært område (1200 m) omkring den kommende station jf. afsnittet om stationsnærhed. Der er på nuværende tidspunkt ingen konkrete planer for etableringen af stationen.

Statisk kort