Grønne områder

Glostrup Kommune skal kunne tilbyde en smuk grøn by med alsidige muligheder for at følge de skiftende årstider. Der er mangfoldige muligheder for dette ved besøg i en af kommunens parker, naturområdet ved Ejby Mose og Harrestrup Å, i de grønne korridorer af stier og støjværn, gadekær, legepladser samt ved diverse sportsanlæg.

Nogle områder plejer Vej og Park relativt intensivt som parkområder, mens andre områder får lov at udvikle sig mere naturligt med vådområder og lavbundsarealer for at sikre en alsidig flora og fauna. Vestskoven, som er en del af Østsjællands skovdistrikt, dækker en stor del af Glostrup Kommune og danner i sammenhæng med de endnu større skovarealer i Albertslund og Høje Taastrup en meget stor rekreativ værdi.

Glostrup Kommunes grønne områder er med til at give kommunen struktur og danner samtidig rammen om store dele af friluftslivet. De grønne områder har forskellige funktioner, og mange af dem rummer en bred vifte af aktiviteter, både planlagte og mere uformelle. De grønne områder udgør lokalområdernes åndehuller med hver deres identitet og kvaliteter. Ophold i grønne områder spiller en stor rolle for vores sundhed. Naturen har eksempelvis en positiv virkning i forhold til stress, og derfor er det vigtigt, at Glostrup Kommune har grønne områder med mulighed for oplevelser. De grønne områder omfatter både naturområder, byens parker og kirkegårde. De skal anlægges og vedligeholdes med hensyntagen til deres funktion og stedets særlige kvaliteter.

Det er Glostrup Kommunes mål, at de grønne områder bliver benyttet til at fremme sundhed og trivsel og giver borgerne gode oplevelser og læring. Ved anlæg af den kommende letbane langs Ring 3 er det den overordnede hensigt at styrke de grønne forbindelser langs Ring 3.