Stationsnære kerneområder

De stationsnære kerneområder ved Glostrup Station, Priorparken Station og de kommende letbanestop fremgår af nedenstående retningslinjekort, hvor de rammeområder, hvor der kan opføres større kontorer over 1500 etagemeter er udpeget.

De stationsnære kerneområder er udpeget de steder, hvor der kan forventes byudvikling. Derfor findes det største stationsnære kerneområde omkring Glostrup Station og i Ejby Erhvervsområde, mens der er enkelte områder udpeget ved den kommende Priorparken Station samt ved letbanestationen Hersted Industripark.

Store dele af Glostrup Kommune vil fremover blive betjent af skinnebåren kollektiv trafik, og Glostrup Kommune ønsker at koncentrere byudviklingen omkring disse områder, for at udnytte de gode offentlige transportmuligheder bedst muligt.

 

Retningslinjer

  • Afgrænsningen af de stationsnære kerneområder fremgår af nedenstående retningslinjekort

 

Statisk kort