Solvang

Solvangskvarteret ligger nord for Hovedvejen. Området domineres af boliger med grønne områder ind imellem. Der er mange bevaringsværdige huse med fine arkitektoniske detaljer i Solvangskvarteret.

Kommunens hovedcenterområde ligger på grænsen til kvarteret, og der er børneinstitutioner og et mindre lokalcenter i området.

Området rummer knap 2.400 boliger med lige over 4.100 indbyggere. Der er plads til flere boliger af forskellig slags i kvarteret, og befolkningstallet forventes derfor at stige.