Ejby

Ejby

Ejby ligger omgivet af Vestskoven, Sommerbyerne i Ejby og Ejby Mose. Området grænser endvidere op til Herlev, Ballerup og Rødovre Kommune.

Ejby består af en gammel landsby omkring et gadekær, et større parcelhuskvarter fra 1970'erne, to nye rækkehusbebyggelser samt et industriområde. I yderkanten af Ejby Erhvervsområde op mod Rødovre Kommune ligger et mindre boligområde og et kolonihaveområde. Nord for Ejby Mose ligger som et markant vartegn Vestforbrændingen. I Ejby findes endvidere en skole samt multihallen Ejbyhallen.

Sommerbyerne ligger vest for Ejby og består af ca. 1.600 kolonihaver, se afsnit om kolonihaver.

Der er omkring 640 parcelhuse og 60 rækkehuse i Ejby samt ca. 1.800 beboere. Der forventes på længere sigt at blive opført nye boliger på arealet mellem Ejby Mosevej og Ndr. Ringvej.