Kollektiv bustrafik

De fleste af buslinjerne i Glostrup er lokalbusser, der primært betjener Glostrup og nabokommuner. En væsentlig opgave for disse lokalbusser er at være busforbindelse mellem Glostrup Station, som er et vigtigt trafikknudepunkt, og bolig- og erhvervsområder. Glostrup Kommune betjenes også af en servicebus, som kan bruges af alle, men som er specielt indrettet til ældre og gangbesværede. På ruten er der enten faste stoppesteder eller ”vinkeområder”, hvor bussen stopper efter behov.

Herudover betjenes Glostrup Kommune af linjerne 300S, 500S samt 330E. S- og E-busserne kan betragtes som et supplement til S-togene, især på tværs af S-togslinjerne. S-busser og E-busser har få stoppesteder, høj rejsehastighed og forbinder hovedsagelig stationer og trafikale knudepunkter. Hovedstadens linjenet af primære buslinjer (A-busnettet) blev udvidet med buslinje 9A, der har endestation i Glostrup. Denne buslinje er den første A-bus i Glostrup og er vigtig ikke blot af trafikale hensyn, men også fordi navnet ”Glostrup St.” og dermed konceptet knudepunktstation bliver eksponeret i den generelle trafik. Movia forventer, at linje 9A vil blive Danmarks 7. mest benyttede linje.

I den seneste planperiode har der været en del ændringer i den kollektive bustrafik, og i foråret 2010 blev mange linjer ændret. Opstarten af buslinje 9A betød også en række ændringer. Da det typisk tager 2-3 år, før bedre busbetjening bevirker en stigning i passagertal, forventes der relativt få ændringer i bustrafikken på kort sigt. På lidt længere sigt vil etableringen af en letbane betyde ændring af busserne, så de passer sammen med letbanen.