Landsplandirektiv for detailhandel

Glostrup Kommune er omfattet af Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til detailhandel i hovedstadsområdet fra november 2008.

Landsplandirektivet fastlægger beliggenheden af bymidten til detailhandel i Glostrup. Hvis bymidteafgrænsningen ønskes ændret, skal den statistiske metode benyttes som beskrevet i lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. september 2007.

Ifølge landsplandirektivet har kommunen selv kompetence til i kommuneplanlægningen at udlægge nye bydelscentre med en maksimal ramme på 5.000 m².