Stationsnære områder

Stationsnære områder dannes ud fra et 1.200 meter cirkelslag fra en station. I henhold til Fingerplan 2013 kan der i det stationsnære område bygges kontorer over 1500 etagemeter såfremt der redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til i det stationsnære kerneområde. Det kan være et begrænset udbud af parkeringspladser suppleret med forskellige former for mobility management, som fx direkte tilbringerservice til og fra stationen, firmacykelordninger til og fra stationen m.v.

I Glostrup Kommune er der med Glostrup Station, Priorparken Station og de kommende letbanestationer mange stationsnære kerneområder, og det har derfor ikke været nødvendigt at udpege stationsnære områder, hvor der kan bygges større kontorer.

Potentielle stationsnære områder er vist på nedenstående redegørelseskort. Det er kun muligt at udnytte de stationsnære byggemuligheder gennem et kommuneplantillæg jf. nedenstående retningslinje.

Retningslinjer

  • Der er ikke i rammebestemmelserne givet mulighed for etablering af større kontorerhverv i de stationsnære områder, og en udnyttelse af de stationsnære byggemuligheder kræver derfor et kommuneplantillæg ledsaget af en redegørelse om supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til i det stationsnære kerneområde
Statisk kort