Retningslinjekort

Retningslinjekort i A3-format og i målestok 1:15.000 kan hentes herunder.

pdf Stationsnære kerneområder.pdf (270.4 KB)

pdf Stationsnære områder.pdf (502.4 KB)

pdf Detailhandel.pdf (268.8 KB)

pdf Veje.pdf (272.6 KB)

pdf Supercykelstier.pdf (275.5 KB)

pdf Regionale rekreative stier.pdf (267.5 KB)

pdf Vandforsyning og vandindvinding.pdf (537.9 KB)

pdf Naturinteresser.pdf (315.7 KB)

pdf Vestskoven.pdf (2.2 MB)

pdf Lavbundsarealer.pdf (494.3 KB)

pdf Prioriteret rækkefølge af klimatilpasning.pdf (493.5 KB)

pdf Støjfølsomanvendelse.pdf (607 KB)

pdf Stilleområder.pdf (268.7 KB)

pdf Zoneforhold.pdf (2 MB)

pdf Kolonihaver.pdf (2.3 MB)

pdf Kulturlandskabet og geologi.pdf (489 KB)