Stilleområder

I Glostrup betragtes stilleområder som områder, hvor støjniveauet er under 50 dB. I naturområder defineres et stilleområde normalt som et område med et støjniveau under 40 dB. Grundet den almindelige baggrundstøj i byområdet findes sådanne rigtig stille områder dog ikke i Glostrup Kommune. Stilleområder i byer tilbyder borgerne en pause fra byens larm, og de er et åndehul, hvor man kan være uforstyrret.

Især når man bor i en støjbelastet bolig, betyder det meget at have let adgang til rolige og grønne omgivelser, hvor man kan hvile ørerne. Et stilleområde kan bidrage væsentligt til kvaliteten af et byområde. Undersøgelser har vist, at adgang til grønne områder for beboere, der er plaget af vejstøj, gør, at beboerne oplever støjen som mindre generende. Ud over adgangen til egentlige stilleområder kan adgang til fx en stille baggård også være en aflastning fra den daglige støj.

I Glostrup er der på nuværende tidspunkt to stilleområder, og der er med Kommeplan 2013-2025 udpeget yderligere tre stilleområder. I stilleområderne er der fokus på bevare/opnå og beskytte et lavt støjniveau. Områderne er karakteriseret ved at være let tilgængelige for borgerne, hvorfor det primært er parker og grønne områder. Stilleområderne må gerne besøges intensivt af de besøgende og lejlighedsvis anvendes til f.eks. boldspil og leg. Ved at optage stilleområder i planlægningen bliver det muligt at beskytte stilheden imod fremtidige støjende anlæg.

Glostrup Kommune vil udarbejde handlingsplaner for de udpegede stilleområder, hvor det fremgår, hvilken indsats der vil blive gjort for at sikre og om fornødent forbedre områderne.

Statisk kort

Retningslinjer

  • Der udpeges stilleområder med et støjniveau under 50 dB som vist på kortet.
  • Der må ikke udlægges arealer til støjbelastende anvendelser i nærheden af de udpegede stilleområder, medmindre stilleområderne kan sikres mod støjgener.